TANKENS KRAFT

Tenk deg det at iløpet av en dag har vi rundt 60 000 tanker, og hele 85 % av disse er negative tanker. Vi bekymrer oss ofte for noe som skal eller kan skje, og disse tankene kalles katastrofetanker. Mennesker ønsker å være forberedt på det som kan skje, slik at vi kan håndtere det på en best mulig måte når det vi kanskje frykter «rammer» oss. Vi tenker oss gjennom alle mulige utfall, og ofte blir det dessverre at vi fokuserer på det verste. Det vi kanskje frykter mest.. Det som er positivt er at disse katastrofetankene ofte ikke skjer. Negative tanker er som regel automatiske tankerAutomatiske tanker dukker opp som et lyn blant våre bevisste tanker og er som oftest «borte» før vi rekker å bli bevisst disse. Allikevel klarer slike tanker å ha innflytelse på våre kroppslige reaksjoner og vår atferd. De automatiserte tankene aktiverer kroppens alarmberedskap, vår FIGHT OR FLIGHT respons. Denne responsen hjelper oss til å reagere på plutselige ytre og truende hendelser. Dessverre er det mange mange som lever hverdagslivet sitt i denne aktiverte responsen, som gjør at dette begrenser livet deres på ulike måter i hverdagen.

Som coach er kognitiv terapi en viktig del av arbeidet med kundene jeg jobber med. Det er viktig å kunne forstå hva som kan ligge bak reaksjonsmønstre for å kunne gi nødvendig hjelp, og lære bort verktøy som bidrar til å forstå seg selv på en bedre måte. Det å bli bevisst på hvordan og hvorfor vi tenker som vi gjør, og hva som er årsaken til våre overbevisninger. Våre overbevisninger blir dessverre ofte til “sannheter” i livet vårt, som for eksempel “Det får jeg ikke til”, “Typisk meg, jeg skjønner ingenting” og så videre. Disse negative mønstrene vil ofte kunne hindre oss i å oppnå det vi ønsker. Jeg vil tro at de fleste av oss heller ønsker seg en mer positiv og løsningsorientert tankegang, som faktisk hjelper oss til å komme dit vi vil.

Vi kan gjennom vonde opplevelser utvikle uheldige måter å mestre det som skjer oss senere i livet, nettopp for å unngå at vi skal oppleve det samme igjen. Kroppen husker hvor vondt det var. Derfor er det så viktig å være bevisst oss selv for å kunne endre våre ofte uheldige mestringsstrategier.  Dette kan jeg kjenne meg veldig igjen i. TENK så mye tid jeg har brukt på å bekymre meg, istedenfor å fokusere på det jeg vil ha i livet mitt. Det er jo nemlig slik at mange av mine katastrofetanker faktisk ikke ble til en realitet. For meg har det å bli mer bevisst på hva mine negative overbevisninger er, hjulpet meg til å finne nye metoder for å lage gode overbevisninger. Det har gitt meg et bedre fokus og rom for å faktisk oppnå det jeg vil og ønsker mer av i mitt liv.  Det er ikke lett å jobbe med seg selv, og det kan være både tidkrevende og tøft å stå i denne prosessen, MEN tro meg det er verdt det! Jeg er ydmyk i forhold til denne jobben i oss selv, og jeg tror vi hele tiden vil oppdage nye sider og stadig utvikle oss som mennesker gjennom hele livet. Vi blir aldri utlært. Det er nok sånn det skal være. Det kalles livet, på godt og vondt. 

Tankene våre er MEKTIGE, og derfor er det som dere skjønner en god ide å være bevisst på det vi tenker. På denne måten kan vi bruke tankene og TIDEN vår på det vi VIL ha mer av i livet, og ikke kaste bort vår dyrebare tid på unødvendige bekymringer.

Jeg ønsker at du skal ha gode tanker om deg selv, tanker som gjør at du kan leve det livet du ønsker og fortjener. Det er meningen at DU skal ha det godt og heie på deg selv, ikke bryte deg selv ned. 

Det du kan gjøre for å starte jobben med å kartlegge dine tanker, er å stille deg et enkelt spørsmål flere ganger i løpet av dagen. Dette skal du gjøre over tid. For å minne deg selv på dette kan du sette en påminnelse på din telefon, som vil gi deg beskjed når du skal tenke på dette spørsmålet. Det kan være en ide å ha en liten bok i lommen som du kan notere ned tankene i, eller bruke et notat på telefonen vi ofte har i nærheten. Spørsmålet er enkelt:

  • HVA TENKER JEG NÅ?

Det er ikke alltid så lett å endre på våre negative tankemønstre selv, og da kan det være en god ide å få hjelp av noen til å starte på denne endringsprosessen sammen med deg. 

H V E R D A G S C O A C H  

Kontakt: anneli@hverdagscoach.no / Mob 940 10 733

 

bildekilde: unsplash.com

bildekilde: unsplash.com

Hverdags Coachene