U N N S K Y L D

UNNSKYLD

 

 

Et ord som er vanskelig for mange å si høyt

Et ord som kan forsone.

Et ord som åpner opp for å forstå deg selv og dine reaksjoner på en bedre måte

 

Unnskyld har vært et tegn på "svakhet" for meg. At jeg «taper» diskusjonen på en måte. Selv om jeg mange ganger har kjent det så inderlig på kroppen at jeg har gjort noe galt, såret noen - så har jeg allikevel holdt ordet inni meg, usagt.

I dag forstår jeg jo at det ikke er en svakhet, tvert imot er det en STYRKE og det er veldig MODIG å innrømme at vi har sagt eller gjort noe vi skulle ønske vi hadde gjort annerledes. Vi åpner opp og viser oss sårbar, og håper at den vi sier unnskyld til tar det imot. Hvordan den andre velger å respondere på det vi sier kan vi ikke vite, men for vår egen del er det godt å få sagt det, slik at vi kan lære av det til neste gang.

 

Nå som den jeg er idag, har jeg ikke vanskeligheter med å si unnskyld. I dag har jeg allerede rukket å si unnskyld to ganger til Han som står meg nærmest, nemlig mannen min.. I dag har jeg (over)reagert på følelser, og ikke fornuften. Det er mange faktorer som kan være med å å gi «forklaringer» på at vi reagerer på en uhensiktsmessig måte. Det kan være dårlig søvn, stress eller tankekjør for å gi noen eksempler. Jeg har lært meg å ikke «straffe» meg selv mer enn nødvendig når jeg har gjort en feil. Det er i feilene læringen er. Det jeg kan endre på til neste gang. MEN først, før jeg kan starte på dette må jeg be om unnskyldning dersom jeg har såret noens følelser på veien.

 

Er det vanskelig for deg å si unnskyld?

Når brukte du dette ordet sist?

Hvordan føles det når noen sier unnskyld til deg når de har såret deg?

 

  • H V E R D A G S C O A C H  - 

 

Hverdags_Coachene-7.jpg
Hverdags Coachene