Nye muligheter

Da nærmer vi oss slutten på 2018, og da kan det være lurt å se litt tilbake på året som har gått. Jeg tenker det har gitt deg gleder, sorger, latter, tårer, frustrasjon, mestring, håp - med andre ord så har det bestått av litt av alt. Det vi kaller livet!

Jeg bruker å «lukke» et år med å gå gjennom året, hva jeg har opplevd, hva jeg har prøvd, hva jeg ikke har fått til, mennesker som har kommet inn i livet mitt - og hva de jeg har betydd for meg. Summen av alt dette gjør det lettere å sette mål for hvordan jeg ønsker at 2019 skal bli - og ikke minst inneholde. Det gir en god pekepinn på hva du kanskje bør gjøre annerledes fremover - for at du skal oppleve en endring til det bedre. Vi kan ikke gjøre det samme og forvente et annet resultat, det er ikke slik det fungerer.

 Hva har du lært om deg selv i 2018?

Hva er du stolt av å ha oppnådd?

Hvem har betydd mye for deg dette året? Hvorfor?

Hva gikk ikke som du hadde håpet? Hva lærte du av det?

Hva har du lyst til å lære i 2019? Hvilke mål vil du sette deg?

Hva må du gjøre for å komme dit?

Hvordan vil du føle deg når måle(ne) er nådd?

Når jeg skriver om MÅL så betyr ikke det at det behøver å være å bestige Mont Everest. Det skal være noe som du kan strekke deg mot, som vil kreve noe av deg (ikke slite deg fullstendig ut) og som gir deg en god følelse i hele deg når du har nådd ditt mål. 

Nyttårsforsetter er et populært samtaletema disse dager, men dessverre er det ofte at de faller i grus før de har startet. Det er vanlig å gå altfor høyt ut - og da et det ganske så umulig å oppretteholde samme giv og fokus over lang tid. Så gir vi opp og blir sittende i følelsen av å være mislykket - som igjen kan gå ut over selvbildet vårt. 

Så mitt råd er å lag en plan for hva du vil og hvordan du skal nå målet ditt. Små endringer kan gi store ringvirkninger i livet ditt. Så et godt råd kan være å starte i det små. 

Målet skal være:

•  Spesifikt 

• Målbart  

• Attraktivt  

• Realistisk  

• Tidsbestemt 

Jeg ønsker deg alt godt i året som kommer. Be om hjelp dersom du trenger det på veien. Du fortjener å ha det BRA!

Nyttårshilsen fra

H V E R D A G S C O A C H ~ 

Anneli / 940 10 733 / anneli@hverdagscoach.no

FullSizeRender.jpg
Hverdags Coachene